54

Công nghệ xanh được hỗ trợ

42,766

Tấn CO2 được cắt giảm

104,810

Năng lượng sạch được tạo (MwH)

179,078

Hộ gia đình tiếp cận và hưởng lợi

1,670,293

Số vốn doanh nghiệp huy động được ở giai đoạn đầu (USD)

31

Dự án năng lượng mặt trời ở Việt Nam được hỗ trợ

16

Quỹ đầu tư (đã kết nối)

31

Tập đoàn công nghệ (đã kết nối)