A
Cuộc thi Chứng minh ý tưởng của VCIC (PoC) hướng tới việc hỗ trợ các cá nhân sáng tạo hoặc doanh nghiệp phát triển các ý tưởng thành sản phẩm/ giải pháp công nghệ hoặc dịch vụ kinh doanh hoàn chỉnh. Tất cả các đơn đăng ký đều được khuyến khích nhằm đạt được mục tiêu này. Mục đích của cuộc thi Chứng minh ý tưởng nhằm xác định khoảng 15 - 20 ứng viên đạt giải đủ điều kiện để VCIC tài trợ để phát triển, triển khai và/hoặc mở rộng một sản phẩm hoặc dịch vụ. Số tiền tài trợ cho mỗi hồ sơ dự thi đạt giải lên đến 75.000 đô la Mỹ, cùng với gói dịch vụ ươm tạo toàn diện bao gồm các dịch vụ đào tạo, huấn luyện, cố vấn, xây dựng mạng lưới kết nối,…
A
Chủ đề là tìm kiếm các sản phẩm/công nghệ hay dịch vụ góp phần giảm thiểu tác động hoặc thích ứng với biến đổi khí hậu (ví dụ: công nghệ/thiết bị tiết kiệm năng lượng, thiết bị xử lý lọc nước, công nghệ xử lý rác thải, hay phần mềm ứng dụng cho giao thông thông minh nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, v.v.).
A
  • Năng lượng hiệu quả;
  • Nông nghiệp bền vững;
  • Quản lý và lọc nước;
  • Công nghệ năng lượng tái tạo;
  • Công nghệ thông tin;
  • Các công nghệ khác liên quan tới biến đổi khí hậu;
A
Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)" với sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới tiến hành tổ chức cuộc thi Chứng minh ý tưởng (Proof of Concept –PoC) lần thứ 2 tại Việt Nam.

Enterprises

Experts

Investors

Patents