Thành viên

Phạm Đức Nghiệm

Giám đốc BQLDA -


Ông Phạm Đức Nghiệm có 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, 8 năm kinh nghiệm Quản lý khoa học và công nghệ. Hiện nay, ông đảm nhiệm các chức vụ:

-          Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghê (NATEC) – Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST);

-          Giám đốc chương trình quốc gia phát triển thị trường công nghệ;

-          Giám đốc Ban Quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật “ Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam – VCIC”;

-          Thành viên Ban soạn thảo Luật chuyển giao công nghệ.

Ông Nghiệm cùng với BQLDA VCIC đã và đang trực tiếp hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư và phát triển thị trường để tăng cường thương mại hóa và nhân rộng các giải pháp sáng tạo nhất trong lĩnh vực công nghệ sạch nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trần Thị Hồng Lan

Phó Giám đốc -