Cuộc thi Chứng minh ý tưởng (PoC) lần 2 được tổ chức nhằm xác định các ứng viên đủ điều kiện nhận tài trợ và hỗ trợ trực tiếp từ VCIC để phát triển, ra mắt sản phẩm hoặc dịch vụ. Khoản tài trợ cho mỗi ứng viên thắng cuộc lên đên 75.000 đô la Mỹ. Ứng viên thắng cuộc còn có cơ hội tham gia vào chương trình của VCIC và tiếp cận toàn diện với các dịch vụ tư vấn, hợp tác và hỗ trợ cũng như tiếp tục được nhận tài trợ.


Chủ đề của cuộc thi Chứng minh ý tưởng là các sản phẩm, dịch vụ giúp giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bước đầu tiên, các ứng viên sẽ nộp đề xuất (bằng cách hoàn thành đơn đăng kí cuộc thi Chứng minh ý tưởng) cho một sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh sáng tạo trong các hạng mục đề cập trong mẫu đơn đề xuất.


Sau quá trình sàng lọc sơ bộ, các ứng viên sẽ được hỗ trợ tập huấn tiền ươm tạo, cố vấn giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ hoàn thành ý tưởng thành dự án hoàn chỉnh. Hồ sơ đề xuất sẽ được nộp cho VCIC để rà soát và đánh giá. VCIC sẽ thông báo quyết định cho ứng viên thắng cuộc về việc tiếp tục cấp vốn tài trợ, tham gia vào chương trình của VCIC và tiếp cận với các dịch vụ tư vấn cũng như cơ hội giới thiệu ý tưởng tại các sự kiện của VCIC và sự kiện truyền thông liên quan.

FỨng viên quan tâm có thể tải biểu mẫu tại đây

Hồ sơ hướng dẫn Cuộc thi PoC lần 2: