Sáng ngày 6/12/201, BQL Dự án “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)” và đại diện Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN (NATEC) đã tiếp đón, trao đổi thông tin về Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam với Phái đoàn Chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại văn phòng VCIC.
Phái đoàn WB thăm VCIC lần này gồm Trưởng đoàn - bà Asya Akhlaque - Ban Thương mại và Cạnh tranh, ông Brian Mtonya – Chuyên gia kinh tế cao cấp Ban Thương mại và Cạnh tranh, bà Anne Lopez – Cố vấn; bà Phạm Liên Anh – Chuyên gia lĩnh vực tư nhân cao cấp. Về phía NATEC, bà Nguyễn Phương Lan đại diện tham dự và đóng góp ý kiến tại buổi họp.


*Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh VCIC
Mở đầu cuộc họp, bà Nguyễn Phương Lan và ông Nguyễn Đình Tiến giới thiệu các hoạt động chính của NATEC và VCIC trong việc hỗ trợ phát triển thị trường, xúc tiến các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, bao gồm các việc ban hành chính sách và triển khai các chương trình hỗ trợ. Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn chính trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm thiếu tính đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thiếu khung khổ pháp luật quy định về đầu tư mạo hiểm và các hoạt động thúc đẩy đầu tư cho khởi nghiệp, thiếu sự liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, thiếu các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân…


*Phái đoàn WB tại cuộc họp. Ảnh: VCIC
Những thông tin hữu ích trên đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Phái đoàn WB thực hiện mục tiêu định hình nghiên cứu về Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam trên cơ sở các hoạt động mà các bên đã và đang triển khai nhằm hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thị trường KH&CN và các doanh nghiệp KH&CN. Vì vậy, bà Asya Akhlaque nhận định VCIC là đối tác quan trọng trong quá trình tham vấn, thu thập ý kiến của nhóm nghiên cứu.

Tiếp theo, các bên đã có những trao đổi cởi mở và chuyên sâu về các lĩnh vực nghiên cứu tiềm năng bao gồm nông nghiệp thông minh và công nghệ thông tin. Ngoài ra, Giám đốc BQLDA VCIC đề xuất một số biện pháp hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam như: tăng cường thương mại hóa sáng kiến ý tưởng từ các trường đại học bằng việc liên kết các cơ sở đào tạo với lĩnh vực tư nhân, khuyến khích lĩnh vực tư nhân hình thành các đơn vị hỗ trợ đổi mới sáng tạo, thí điểm mô hình chính sách dựa trên thực tiễn toàn cầu và kinh nghiệm của các nước phát triển, xây dựng mô hình hợp tác đầu tư công-tư.


*Đại diện VCIC, NATEC, và WB chụp hình lưu niệm. Ảnh VCIC.

Lượt xem: 603