Tin tức
Dự án chế biến sợi chuối được vinh danh tại cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp
Dự án chế biến sợi chuối bằng công nghệ ABACA của nhóm tác giả Hồ Xuân Vinh (Nghệ An) đã giành được giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 do Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Ban QLDA Trung tâm ĐMST ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC), Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức.