VCIC xin kính gửi tới anh chị Báo cáo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo (KH, CN và ĐMST) Việt Nam năm 2020

leftcenterrightdel
 

Đây là sản phẩm của Chương trình Hỗ trợ Phân tích và Tư vấn (ASA) của Ngân hàng Thế giới về Nâng cao Đổi mới Sáng tạo ở Việt Nam, được xây dựng theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam - thông qua Bộ Khoa học và Công nghệ.

Báo cáo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH, CN và ĐMST) cung cấp các phân tích hỗ trợ cho Chiến lược Phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội (CL PTKTXH) giai đoạn 2021-2030. Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mới kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp, hướng tới tăng trưởng cao và bền vững cho Việt Nam. 

📌Tải báo cáo tóm tắt (tiếng Việt): https://bit.ly/STIReport_VN
📌Tải báo cáo tóm tắt (tiếng Anh): https://bit.ly/STIReport_Brief_EN
📌Tải báo cáo đầy đủ (tiếng Anh): https://bit.ly/STIReport_EN

Lượt xem: 88