Tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phát triển toàn diện.

Cập nhật lúc 16:12, Thứ tư, 14/11/2018

Ngày 14/11/2018, tại Hà Nội, Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu(VCIC)” đã tổ chức buổi “Tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phát triển toàn diện” cho cán bộ của VCIC và các doanh nghiệp được VCIC hỗ trợ. Đây là một hoạt động nằm trong Chương trình nâng cao vị thế của phụ nữ và các hoạt động về giới và Kế hoạch hành động về giới của VCIC.
Trong khuôn khổ của buổi tập huấn, các đại biểu được cung cấp thông tin và trang bị các kiến thức tổng quan về bình đẳng giới trong phát triển, các chính sách bình đẳng giới tại Việt Nam, của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) và chính sách của Ngân hàng Thế giới về thúc đẩy bình đẳng và phát triển bao trùm cũng như thảo luận, trao đổi về các ý tưởng, kiến thức, bài học kinh nghiệm liên quan tới bình đẳng giới và thu hẹp khoảng cách giới.
Tại buổi tập huấn, chuyên gia về giới Ngô Thị Thu Hà đã trình bày tổng quan về những khái niệm, các chính sách quốc tế và trong nước về bình đẳng giới cũng như các cách tiếp cận bình đẳng. Chuyen gia đã phân tích về hành vi phân biệt đối xử và bình đẳng, công bằng giới, đồng thời chỉ rõ Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy quá trình bình đẳng giới thông qua việc tham gia vào các công ước quốc tế, ban hành các văn bản pháp lý như Luật bình đẳng giới, Nghị quyết về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Về phía Ngân hàng Thế giới (NHTG), ông Nguyễn Tam Giang – Cán bộ phụ trách về giới đã trình bày về chiến lược thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bao trùm của NHTG, bao gồm các yêu cầu mới của NHTG về bình đẳng giới (Gender tag), các kế hoạch hành động và chương trình về giới. Bài trình bày đưa ra những đề xuất khoảng cách giới cần ưu tiên như giảm khoảng cách giới ở phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số, tăng cơ hội cho phụ nữ ở nơi làm việc, tăng vai trò lãnh đạo quản lý của phụ nữ,…từ đó đưa ra các biện pháp, chính sách, cơ chế để thu hẹp khoảng cách giới.
Về phía Úc, bà Thân Thị Thiên Hương – Chuyên gia về giới của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) đã giới thiệu về Chiến lược bình đẳng giới 2016- 2020 của Úc tại Việt Nam. Úc đã đưa ra những cam kết hỗ trợ về bình đẳng giới như: xóa bỏ ròa cản về giới, tăng cường tỷ trọng cho phụ nữ làm chủ, có nhiều phụ nữ an toàn hơn về mặt kinh tế, tăng cường sự hiện diện của phụ nữ. Kế hoạch hành động Bình đẳng giới 2016-2020 thực hiện thông qua vận động và thực thi chính sách tốt hơn và ưu đãi về tài chính, tiến hành đánh giá môi trường, vận động thúc đẩy đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đăng kí kinh doanh.
Buổi tập huấn đã trang bị những kiến thức tổng quan, đồng thời mang lại các góc nhìn đa chiều về bình đẳng giới, cung cấp các thông tin về chiến lược và hỗ trợ cho thúc đẩy bình đẳng giới của Việt Nam, Úc, Ngân hàng Thế giới cũng như những kế hoạch hành động về giới của các bên có liên quan trong thời gian tới cho cán bộ của VCIC và các doanh nghiệp được VCIC hỗ trợ.

   Ý KIẾN BÌNH LUẬN
Họ và tên
Email
Lời bình
Mã bảo mật
Tin liên quan

Tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phát triển toàn diện.

Update date 16:12, Wednesday, 14/11/2018
print  

Ngày 14/11/2018, tại Hà Nội, Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu(VCIC)” đã tổ chức buổi “Tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phát triển toàn diện” cho cán bộ của VCIC và các doanh nghiệp được VCIC hỗ trợ. Đây là một hoạt động nằm trong Chương trình nâng cao vị thế của phụ nữ và các hoạt động về giới và Kế hoạch hành động về giới của VCIC.
Trong khuôn khổ của buổi tập huấn, các đại biểu được cung cấp thông tin và trang bị các kiến thức tổng quan về bình đẳng giới trong phát triển, các chính sách bình đẳng giới tại Việt Nam, của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) và chính sách của Ngân hàng Thế giới về thúc đẩy bình đẳng và phát triển bao trùm cũng như thảo luận, trao đổi về các ý tưởng, kiến thức, bài học kinh nghiệm liên quan tới bình đẳng giới và thu hẹp khoảng cách giới.
Tại buổi tập huấn, chuyên gia về giới Ngô Thị Thu Hà đã trình bày tổng quan về những khái niệm, các chính sách quốc tế và trong nước về bình đẳng giới cũng như các cách tiếp cận bình đẳng. Chuyen gia đã phân tích về hành vi phân biệt đối xử và bình đẳng, công bằng giới, đồng thời chỉ rõ Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy quá trình bình đẳng giới thông qua việc tham gia vào các công ước quốc tế, ban hành các văn bản pháp lý như Luật bình đẳng giới, Nghị quyết về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Về phía Ngân hàng Thế giới (NHTG), ông Nguyễn Tam Giang – Cán bộ phụ trách về giới đã trình bày về chiến lược thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bao trùm của NHTG, bao gồm các yêu cầu mới của NHTG về bình đẳng giới (Gender tag), các kế hoạch hành động và chương trình về giới. Bài trình bày đưa ra những đề xuất khoảng cách giới cần ưu tiên như giảm khoảng cách giới ở phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số, tăng cơ hội cho phụ nữ ở nơi làm việc, tăng vai trò lãnh đạo quản lý của phụ nữ,…từ đó đưa ra các biện pháp, chính sách, cơ chế để thu hẹp khoảng cách giới.
Về phía Úc, bà Thân Thị Thiên Hương – Chuyên gia về giới của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) đã giới thiệu về Chiến lược bình đẳng giới 2016- 2020 của Úc tại Việt Nam. Úc đã đưa ra những cam kết hỗ trợ về bình đẳng giới như: xóa bỏ ròa cản về giới, tăng cường tỷ trọng cho phụ nữ làm chủ, có nhiều phụ nữ an toàn hơn về mặt kinh tế, tăng cường sự hiện diện của phụ nữ. Kế hoạch hành động Bình đẳng giới 2016-2020 thực hiện thông qua vận động và thực thi chính sách tốt hơn và ưu đãi về tài chính, tiến hành đánh giá môi trường, vận động thúc đẩy đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đăng kí kinh doanh.
Buổi tập huấn đã trang bị những kiến thức tổng quan, đồng thời mang lại các góc nhìn đa chiều về bình đẳng giới, cung cấp các thông tin về chiến lược và hỗ trợ cho thúc đẩy bình đẳng giới của Việt Nam, Úc, Ngân hàng Thế giới cũng như những kế hoạch hành động về giới của các bên có liên quan trong thời gian tới cho cán bộ của VCIC và các doanh nghiệp được VCIC hỗ trợ.

   comment
Name
Email
Comments
Security code
Related news