Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhận được khoản tài trợ thông qua sự tài trợ kinh phí của Ngân hàng Thế giới từ nguồn vốn của Chính phủ Úc và Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) cho Dự án “Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu” (VCIC), và dự kiến dành một phần khoản tín dụng tài trợ để thanh toán dịch vụ cho hợp đồng tư vấn cá nhân cho vị trí Tư vấn quốc tế cung cấp dịch vụ báo cáo đánh giá cuối kỳ.
Nội dung về mục tiêu, phạm vi công việc và yêu cầu về năng lực đối với từng tư vấn được mô tả chi tiết trong điều khoản tham chiếu – TOR.

dieu-khoan-tham-chieu-tv18-1.docx

Các ứng cử viên quan tâm có thể liên hệ với Văn phòng Dự án VCIC theo địa chỉ dưới đây để biết thông tin chi tiết về điều khoản tham chiếu. Các tư vấn sẽ được lựa chọn tuân thủ theo quy trình của Ngân hàng Thế giới (Hình thức tuyển tư vấn cá nhân – ICS) quy định trong tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về Tuyển chọn và Thuê tư vấn bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA do Bên vay của Ngân hàng Thế giới, tháng 1/2011, tài liệu này có thể tìm thấy tại trang website: www.worldbank.org/procurement.

Các ứng cử viên quan tâm cho các vị trí nêu trên có thể gửi bày tỏ quan tâm và các lý lịch khoa học (CV) theo địa chỉ dưới đây trước 17h ngày 15/04/2020.

Ban Quản lý Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu” (VCIC) – Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ông: Phạm Đức Nghiệm – Giám đốc dự án
Bà: Nguyễn Phương Anh – Hành chính dự án (Điện thoại: 0982642913)
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Sâm, 260-262 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84)-24-38533333 – Fax: (84)-24-38533333
Email:  Trợ lý đấu thầu: anh.nguyen@vietnamcic.org
Văn phòng Dự án: info@vietnamcic.org
Website: http://vietnamcic.org/

Lượt xem: 236