Thời gian gần đây, nông nghiệp Việt Nam phát triển khá toàn diện và đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, với năng suất và chất lượng ngày càng cao, đảm bảo an ninh lương thực và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, thị trường nông sản đã có bước phát triển mới với nhiều nông sản có vị thế cao trên thị trường quốc tế. Nông sản Việt Nam hiện có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, EU…

Những thành công, sự phát triển vượt bậc của ngành nông nghiệp có sự đóng góp của khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó tập trung chính vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

"Nông nghiệp vẫn là trụ cột, nền tảng của phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, đặc biệt là trong thời gian khủng hoảng COVID chúng ta càng thấy vai trò ổn định đời sống dân sinh kinh tế cũng như xuất khẩu của nông nghiệp. Trong hơn 20 ngành hàng có giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ USD, thì nông nghiệp chiếm khoảng 4 ngành hàng quan trọng. Đặc biệt là tốc độ tăng trưởng cũng như dư địa để ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo vào nông nghiệp là rất lớn, đến thời điểm hiện tại chỉ số ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp dẫn đầu cả nước khoảng 37% và dự kiến trong 10 năm tới sẽ nâng lên 53 - 54%" - Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC), Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.

Để ngành nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, khẳng định được giá trị thương hiệu, sản phẩm cần tăng cường đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp sinh thái, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ cho công tác nghiên cứu. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với sự phát triển liên quan đến tự động hóa, số hóa, nhu cầu về kĩ năng thay đổi nhanh chóng, nguồn nhân lực cũng phải được chuẩn bị nhanh hơn, sớm hơn, cập nhật hơn và theo cách tiếp cận thực tế hơn. Bên cạnh đó đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các trường đại học, nhất là các trường đại học định hướng nghiên cứu. Nhà trường chủ động tiếp cận thị trường và tạo ra nhu cầu cho doanh nghiệp. Tại Việt Nam, Chính phủ coi khởi nghiệp sáng tạo là mục tiêu cấp quốc gia nhằm khuyến khích hỗ trợ các ý tưởng phát triển để có thể trở thành những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

leftcenterrightdel
Những xu hướng công nghệ trong Nông nghiệp số hiện nay

Nhằm hun đúc tinh thần khởi nghiệp, rèn luyện kĩ năng khởi nghiệp, vận dụng tri thức khoa học đã học của học sinh sinh viên và thanh niên, từng bước hiện thực hoá ý tưởng khởi nghiệp thành các dự án khả thi trong thực tiễn, làm giàu cho bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) phối hợp với Ban QLDA Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) đã phát động cuộc thi “Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2021” bằng hình thức trực tuyến với chủ đề “Ứng phó với đại dịch Covid-19: An toàn và thành công” vào ngày 5/8/2021. Các dự án tham gia cần đáp ứng các yếu tố sáng tạo, khả thi, giải quyết các vấn đề bức thiết trong xã hội, mang yếu tố công nghệ và tính kinh tế cao. 

"Thông qua chương trình này, đã rất nhiều dự án của sinh viên hiện thực hóa thành các hợp tác xã, công ty, doanh nghiệp khởi nghiệp và hiện nay các em đang phát triển ở rất nhiều địa phương khác nhau, mang lại việc làm cho người lao động, giá trị cho cộng đồng, đặc biệt là thông qua đó thúc đẩy hoạt động ở địa phương nhằm tạo ra những giá trị lợi ích từ các sản phẩm vùng miền các địa phương bằng cách ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học đã được đào tạo bài bản từ các trường đại học, trong đó có Học viện Nông nghiệp Việt Nam" - ông Nguyễn Tất Thắng, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo cho biết.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp địa phương, tập đoàn lớn đã xác định nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch làm hướng đi chính để đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa sản phẩm, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thông qua cuộc thi năm nay, VNUA và VCIC sẽ đánh giá, lựa chọn, hỗ trợ các ý tưởng/ dự án tốt để tổ chức kết nối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các quỹ đầu tư lớn. Đồng thời, hình thành và phát triển mạng lưới tương tác, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp, nhà tư vấn và cá nhân, tổ chức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ đó, xây dựng và phát huy nền tảng giúp các nhà khởi nghiệp trong nông nghiệp tìm kiếm nhà đầu tư cho các ý tưởng, dự án của mình.

Dự kiến Hội thảo kết nối đầu tư và Chung kết cuộc thi khởi nghiệp sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 - đầu tháng 10/2021.

leftcenterrightdel
Ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo thúc đẩy ngành Nông nghiệp phát triển

 

Lượt xem: 150