• Tra cứu các thông tin liên quan đến Kiểu dáng công nghiệp;
• Tư vấn về khả năng bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp;
• Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp;
• Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;
• Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;
• Tiến hành các thủ tục ghi nhận những thay đổi liên quan đến Kiểu dáng công nghiệp.

Thông tin đề nghị tư vấn vui lòng gửi về địa chỉ
Email: info@vietnamcic.org
Hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn chi tiết:
Hotline: (84)-24-38533333

117 views