Tra cứu thông tin liên quan đến Nhãn hiệu
Tư vấn về khả năng đăng ký và sử dụng Nhãn hiệu
Tư vấn thiết kế và điều chỉnh mẫu Nhãn hiệu để gia tăng khả năng đăng ký thành công
Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, Nhãn hiệu tập thể và Nhãn hiệu chứng nhận
Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu
Gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu
Quản lý hồ sơ Nhãn hiệu cho doanh nghiệp
Ghi nhận những thay đổi liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu
Tư vấn đăng ký chuyển giao quyền Sở hữu trí tuệ đối với Nhãn hiệu.

Thông tin đề nghị tư vấn vui lòng gửi về địa chỉ
Email: info@vietnamcic.org
Hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn chi tiết:
Hotline: (84)-24-38533333

119 views