• Tra cứu, nộp đơn đăng ký và tư vấn về Quyền tác giả và quyền liên quan;
• Đại diện khách hàng trong đàm phán hợp đồng về Quyền tác giả và quyền liên quan;
• Đại diện khách hàng trong giải quyết tranh chấp về Quyền tác giả và quyền liên quan;

Thông tin đề nghị tư vấn vui lòng gửi về địa chỉ
Email: info@vietnamcic.org
Hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn chi tiết:
Hotline: (84)-24-38533333

120 views