Phân tích bối cảnh kinh doanh

Phân tích cung-cầu thị trường (thị trường địa phương, thị trường Việt Nam và thị trường thế giới)

Phân tích xu hướng biến động giá trong quá khứ và dự báo cho tương lai

Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại và các đối thủ sẽ gia nhập thị trường

Phân tích các nhà cung cấp và các tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm

Kết luận tiềm năng, khả năng thâm nhập và phát triển thị trường

 

Lượt xem: 505