Thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ
Tư vấn xử lý các tranh chấp liên quan đến SHTT
Tư vấn các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về khoa học,công nghệ

 

Lượt xem: 455