Định vị nhà tài trợ cần tiếp cận
 Xây dựng chiến lược tiếp cận
 Xây dựng hồ sơ xin vốn tài trợ
 Hỗ trợ giải trình và thuyết minh
 Hỗ trợ hoàn thiện ký kết hợp đồng tài trợ

 

Lượt xem: 574