Xây dựng đề án và đăng ký bản quyền
Tìm kiếm đối tác & ký thỏa thuận hợp tác
Truyền thông & Marketing
Tổ chức kinh doanh
Tổ chức vận hành & chăm sóc khách hàng

 

Lượt xem: 543