🔥🔥Cơ hội trở thành các startup trẻ tương lai cho các bạn thanh niên sinh viên - "KHỞI NGHIỆP NÔNG NGHIỆP 2020" chính thức mở cồng đăng ký tiếp nhận hồ sơ ngay từ hôm nay🔥🔥

17/07/2020 11:47
🔥🔥Cơ hội trở thành các startup trẻ tương lai cho các bạn thanh niên sinh viên - "KHỞI NGHIỆP NÔNG NGHIỆP 2020" chính thức mở cồng đăng ký tiếp nhận hồ sơ ngay từ hôm nay🔥🔥 ------------- ☑️ Bạn có ý tưởng khởi nghiệp, nhưng chưa biết bắt đầu tư đâu? ☑️ Bạn muốn hiện thực hóa và phát triển ý tưởng của mình? ☑️ Bạn đang khởi nghiệp nhưng chưa có người dẫn lối? “Khởi nghiệp Nông nghiệp 2020” - nơi biến giấc mơ của bạn thành hiện thực 🔰 “Khởi nghiệp Nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2020” c